Tehničko obezbedjenje i zaštita predstavlja preduzimanje preventivno-tehničkih mera radi zaštite objekata, imovine, lica, stvari u transportu primenom različitih tehničkih sredstava i uredjaja.

U tehničko obezbedjenje spadaju:

  • sistemi za video nadzor
  • alarmni sistemi
  • interfon sistemi
  • protivpožarni sistemi
  • kontrola vozila (GPS)

Video nadzorni sistemi kao način zaštite i prevencije u zadnjih par godina ostvaruju veliki napredak. Primenjuje se za nadzor individualnih kuća, stanova, malih i srednjih poslovnih prostora, zlatara, menjačnica, banaka, pošta, galerija, fabrika, velikih psolovnih i trgovačkih centara, sportskih hala i stadiona.

Alarmni sistemi - monitoring zaštita predstavlja savremeni vid zaštite Vašeg objekta gde se 24 časa vrši kontrola Vašeg objekta putem alarmnih centara, koje se ugrađuju u vaš objekat i koji je direktno povezan na naš nadzorni centar (monitoring centar). U slučaju provale, naša dežurna patrola dobija signal da je provala u toku i roku od 5 minuta dolazi na lice mesta, te samim tim sprečava svaku provalu i uporedo obaveštava policiju!

Digitalni interfonski sistemi u značajnoj meri mogu da poviše nivo bezbednosti objekata, kao i lica i imovine u njima. Svaki neovlašćeni pokušaj ulaska ili ulazak u štićeni objekat rezultiraće aktivacijom alarma kako na samom objektu (zvučnog i svetlosnog) tako i istog trenutka sama alarmna centrala obaveštava kontrolni centar, a on i vlasnika objekta tako da mogu blagovremeno reagovati.

Kontola vozila (GPS) je usluga implementacije sistema za satelitsko praćenje i kontrolu kretanja vozila. Ovaj sistem je baziran na GPS (Global Positioning System) tehnologiji i integraciji sa WEB protokolima, samim tim klijenti mogu da prate kretanje vozila u realnom vremenu i da u svakom momentu imaju tačnu lokaciju vozila pod nadzorom. Neke od mogućnosti ovakvih sistema su npr. pregled istorije kretanje, prikaz brzine kretanja, pregled mesta zaustavljanja i trajanje pauze, praćenje potrošnje goriva, pregled ruta kretanja vozila, itd.

Protivpožarni sistemi, odnosno sistemi za detekciju i dojavu požara su neophodan način zaštite poslovne i lične imovine i objekata od dejstva požara. Ovakvi sistemi se koriste za ranu detekciju požara kako bi momentalnom reakcijom bilo sprečeno širenje vatre koja može da ugrozi bezbednost lica u objektima, kao i materijalna dobra velike vrednosti. Sistemi za automatsku detekciju požara štite objekte pod nadzorom 24 časa dnevno, 365 dana u godini i na pojavu najmanjeg znaka opasnosti od požara alarmiraju kontrolni centar kako bi se pristupilo evakuaciji lica i gašenju požara

Mi vam nudimo gore navede usluge da biste se osećali sigurnije, i komotnije donosili poslovne odluke, i bili sigurni da nećete biti nelegalno prisluškivani i praćeni.

                                                

Kontaktirajte nas

 mapBulevar Zorana Đinđića 35/14, Beograd

map+381 11 269-32-59

map+381 63 639-399

Pratite nas