Obezbedjenje VIP osoba

Obezbedjenje VIP osoba je specifičan vid obezbedjenja i zahteva posebnu obuku.

Sva lica zaposlena za obezbedjenje VIP osoba su visoko kvalifikovani i specijalizovani radnici sa evropskim sertifikatima. Obučeni su za upotrebu vatrenog oružja i poznavaoci su vrhunskih borilačkih veština. Takodje su spremni da u svakom trenutku preduzmu sve mere u cilju prevencije i zaštite štićenog lica.

Naša zaposlena lica angažovana na ovim poslovima su dostupni korisnicima 24h dnevno tokom čitave godine.

Takodje po želji štićenog lica mogu biti angažovani povremeno, za vreme održavanja neke javne manifestacije ili za transfer do odredjene lokacije.

Vozila koja se koriste za ovu vrstu obezbedjenja mogu biti posebno obeležena, a takodje mogu biti i bez ikakvih obeležja, maksimalno neupadljiva.

Vozači koji upravljaju vozilima su prošli obuku koja zahteva da pravilno odreaguju u svakoj situaciji, bilo da je u pitanju neki incident, ili neka ozbiljnija situacija, tu su da u svakom momentu brinu o zaštiti štićenog lica.

Takodje se osim lične zaštite štićenog lica mogu angažovati i zaposleni, vozači za lične i poslovne potrebe, za bezbednost članova porodice štićenog lica, za bezbedan prevoz do škole, obdaništa, pozorišta i sl.

Ako želite profesionalno obezbeđenje, organizovano prema svetskim standardima, ako želite diskreciju slobodno nam se obratite pošto naši zaposleni su psihički i fizički besprekorno pripremljeni izvršioci koje karakteriše visok nivo odgovornosti i stručnosti.

Naši klijenti

samsung