Obezbeđenje lica

Obezbeđenje lica, odnosno fizičko obezbeđenje obavljaju radnici koji su prošli posebnu obuku, kao i sve neophodne provere i ispunili sve uslove za obavljanje poslova obezbeđenja, i u pitanju su vidno uniformisana lica.

Fizičko obezbeđenje lica predstavlja najdelikatniji vid angažmana u sektoru bezbednosti.

Lica koja se angažuju za obezbeđenje lica su posebno školovani i osposobljeni da odgovore na sve postavljene zahteve, a poseban nivo bezbednosti lica pod zaštitom se dodatno podiže upotrebom savremenih tehničkih i komunikacionih sredstava.

Uslugu fizičkog obezbeđenja lica vršimo u skladu sa najvišim svetskim standardima, uz profesionalan odnos prema klijentima i uz obezbeđenu maksimalnu diskreciju.

Naši klijenti

samsung