super glass doo

Akt o
proceni
rizika

super glass doo

SG Security
Obezbeđenje
lica

super glass doo

SG Security
Tehničko
Obezbeđenje

O nama

Super Glass

Super Glass doo je jedna od prvih kompanija u Srbiji koja se bavi Facility Managment-om osnovana 24.06.2010. Facility Managment podrazumeva održavanje i upravljanje objektima!

Naš cilj je da klijente rasteretimo razmišljanja oko bezbednosti ili higijene u objektima, nudimo kompletne integrisane usluge koje se međusobno podržavaju sa idejom rešavanja potreba u vezi održavanja i upravljanja istih!

Klijent angažovanjem Super Glass doo dobija fokus na svoju delatnost i samim tim bolji učinak u sopstvenoj branši!

USLUGE OBEZBEĐENJA

U sklopu firme SUPER GLASS doo radi ogranak SG SECURITI koji je specijalizovan za pružanje usluga obezbeđenja.

U Januaru 2016 godine donešen je zakon koji definiše rad službe obezbeđenja!

Svi radnici SG SECURITY poseduju licence kao i dodatnu obuku u vidu posebnih kurseva,kako bi mogli da odgovorimo na sledeće zahteve naših klijenata:

 • AKT O PROCENI RIZIKA

 • ORGANIZACIJA I REALIZACIJA ČUVARSKE SLUŽBE.

 • USPOSTAVLJANJE I UPRAVLJANJE SISTEMA VIDEO NADZORA,ALARMNIH SISTEMA,KONTROLE PRISTUPA OBJEKTU.

 • ZAŠTITA OD POŽARA

 • IMENIVANJE LICA KOJE ĆE UPRAVLJATI I KONTROLISATI POSLOVE OBEZBEĐIVANJA OBJEKTA.

 • OBILAZAK KONTROLNE SLUŽBE SG SECURITY NA ŠTIĆENI OBJEKAT PO PLANU MENADŽMENTA FIRME U DOGOVORU SA KLIJENTOM.

 • JASNE OZNAKE SLUŽBE NA UNIFORMI RADNIKA FTO KAO I ID KARTICI.

U sklopu firme SUPER GLASS doo postoji i edukativni centar koji se brine o permanentnoj edukaciji i obuci zaposlenih na poslovima FACILITY MANAGMEN-TA.Centar pruža neophodne savete svojim klijentima!

Naše usluge

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je dokument koji pravno lice mora da ima i čija je izrada propisana Zakonom o privatnom obezbeđenju, odnosno, izmenama i dopunama Zakona.

Obezbeđenje lica

Obezbedjenje lica, odnosno fizičko obezbedjenje obavljaju radnici koji su prošli posebnu obuku, kao i sve neophodne provere i ispunili sve uslove za obavljanje poslova obezbedjenja, i u pitanju su vidno uniformisana lica.

Obezbeđenje objekata

Obezbedjenje objekata podrazumeva potpunu zaštitu objekata od provala i kradja, kao i zaštitu svih lica koja se u njemu nalaze.

Tehničko obezbeđenje

Tehničko obezbedjenje i zaštita predstavlja preduzimanje preventivno-tehničkih mera radi zaštite objekata, imovine, lica.

Obezbedjenje manifestacija

Naši zaposleni koji obavljaju poslove tokom održavanja manifestacija postupaju u skladu sa zakonom i propisima o sprečavanju nasilja na manifestacijama.

Obezbedjenje VIP osoba

Sva lica zaposlena za ovu vrstu bezbednosti, kao što je obezbedjenje VIP osoba su visoko kvalifikovani i specijalizovani radnici sa evropskim sertifikatima.

Održavanje higijene objekata

Održavanje higijene u poslovnim i stambenim objektima. Poslovnim odnosom svakodnevno pridobijamo nove klijente.

Zašto da izaberete
Super Glass?

 • PROFESIONALAN ODNOS PREMA POSLU

 • KVALITETAN KADAR

 • VIŠE DECENISKO ISKUSTVO STEČENO U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 • UPOTREBA NOVE TEHNOLOGIJE I SAVREMENE OPREME

 • FLEKSIBILNOST U POSLOVANJU SA KLIJENTIMA

 • IDEALAN SRAZMER CENE I KVALITETA USLUGA

Naši klijenti

samsung