Firma za obezbedjenje Super Glass

SUPER GLASS doo je osnovan 2010. godine sa osnovnom delatnošću održavanja i higijene u poslovnim i stambenim objektima. Poslovnim odnosom svakodnevno pridobijamo nove klijente. Imamo vrlo efikasno razradjen sistem kontrole i način saradnje sa klijentima.

Svoju delatnost smo proširili i na usluge profesionalnog obezbedjenja.

Kao primarna delatnost kompanije je fizičko-tehničko obezbedjenje objekata, a takodje vršimo obezbedjenje lica, novca i vrednosnih pošiljki, raznih manifestacija, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija koja zahtevaju kvalitetnu profesionalnu zaštitu. Takodje imamo ekipu obučenu za obezbedjenje VIP ličnosti.

Pored obavljanja i sprovođenja službe obezbeđenja i fizičko–tehničke zaštite, naši zaposleni osposobljeni su za vršenje protivdiverzionog pregleda i pregleda naoružanosti stranaka – posetilaca, čuvanje oružja strankama za vreme poseta, protivpožarne zaštite kao i za vršenje drugih usluga iz domena zaštite i bezbednosti, prema zahtevu klijenta.

Naši zeposleni se osposobljavaju na kursevima borilačkih veština i u školama za telohranitelje.

Tokom vršenja posla naši zaposleni rasporedjeni na mestima obezbedjenja su po potrebi i bezbednosnoj proceni naoružani. Takodje naša firma poseduje poseban namenski vozni park koji se sastoji od blindiranih vozila za prevoz novca, specijalnih vozila za prenos novca i hartija od vrednosti, kao i većeg broja putničkih i terenskih vozila namenjenih obezbedjenju.

obezbedjenje lica

Naša služba fizičko-tehničkog obezbedjenja pruža usluge:

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je dokument koji pravno lice mora da ima i čija je izrada propisana Zakonom o privatnom obezbeđenju, odnosno, izmenama i dopunama Zakona.

Obezbeđenje lica

Obezbedjenje lica, odnosno fizičko obezbedjenje obavljaju radnici koji su prošli posebnu obuku, kao i sve neophodne provere i ispunili sve uslove za obavljanje poslova obezbedjenja, i u pitanju su vidno uniformisana lica.

Obezbeđenje objekata

Obezbedjenje objekata podrazumeva potpunu zaštitu objekata od provala i kradja, kao i zaštitu svih lica koja se u njemu nalaze.

Tehničko obezbeđenje

Tehničko obezbedjenje i zaštita predstavlja preduzimanje preventivno-tehničkih mera radi zaštite objekata, imovine, lica.

Obezbedjenje manifestacija

Naši zaposleni koji obavljaju poslove tokom održavanja manifestacija postupaju u skladu sa zakonom i propisima o sprečavanju nasilja na manifestacijama.

Obezbedjenje VIP osoba

Sva lica zaposlena za ovu vrstu bezbednosti, kao što je obezbedjenje VIP osoba su visoko kvalifikovani i specijalizovani radnici sa evropskim sertifikatima.

U dosadašnjem radu smo uspostavili kvalitet i izradili jasne procedure za pružanje usluga iz oblasti obezbedjenja.

Svoju poslovnu politiku usmeravamo ka konstanstantnom usavršavanju preduzeća u tehničkom i organizacionom smislu.