PROFESIONALNO OBEZBEDJENJE

Profesionalno obezbedjenje objekata i lica zahteva ne samo veštinu, već i posvećenost bezbednosti. Naš tim se ponosi svojom sposobnošću da pruži najviši nivo zaštite u svakoj situaciji. Naša predanost bezbednosti je nepokolebljiva, jer verujemo da je svaka pretnja prilika da pokažemo svoju stručnost i profesionalizam.

Profesionalno obezbedjenje za svaku priliku

Pouzdana zaštita
svakog trenutka

Nudimo profesionalno obezbedjenje prilagođeno svakoj situaciji i potrebi, pružajući sigurnost bez obzira na okolnosti

Usluge obezbedjenja

U sklopu firme SUPER GLASS doo radi ogranak SG SECURITY koji je specijalizovan za pružanje usluga obezbedjenja.
U Januaru 2016. godine donešen je zakon koji definiše rad službe obezbeđenja!
Svi radnici SG SECURITY poseduju licence kao i dodatnu obuku u vidu posebnih kurseva, kako bi mogli da odgovorimo na sledeće zahteve naših klijenata:

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je dokument koji pravno lice mora da ima i čija je izrada propisana Zakonom o privatnom obezbeđenju, odnosno, izmenama i dopunama Zakona.

Procena rizika
obezbedjenje lica
Lična zaštita

Obezbeđenje lica

Obezbedjenje lica, odnosno fizičko obezbedjenje obavljaju radnici koji su prošli posebnu obuku, kao i sve neophodne provere i ispunili sve uslove za obavljanje poslova obezbedjenja, i u pitanju su vidno uniformisana lica.

Obezbeđenje objekata

Obezbedjenje objekata podrazumeva potpunu zaštitu objekata od provala i kradja, kao i zaštitu svih lica koja se u njemu nalaze. U zavisnosti od zahteva klijenata obezbedjenje objekata vršimo naoružanim ili nenaoružanim izvršiocima 24 časa dnevno tokom cele godine.

profesionalno obezbedjenje objekata
Zaštita objekata
tehnicko obezbedjenje
Digitalna zaštita

Tehničko obezbeđenje

Tehničko obezbedjenje i zaštita predstavlja preduzimanje preventivno-tehničkih mera radi zaštite objekata, imovine, lica.

Obezbedjenje manifestacija

Naši zaposleni koji obavljaju poslove tokom održavanja manifestacija postupaju u skladu sa zakonom i propisima o sprečavanju nasilja na manifestacijama.

obezbedjenje manifestacija
Bezbednost dogadjaja
obezbedjenje vip osoba
VIP bezbednost

Obezbedjenje VIP osoba

Sva lica zaposlena za ovu vrstu bezbednosti, kao što je obezbedjenje VIP osoba su visoko kvalifikovani i specijalizovani radnici sa evropskim sertifikatima.

Super Glass

Super Glass doo je jedna od prvih kompanija u Srbiji koja se bavi Facility Managment-om osnovana 24.06.2010. Facility Managment podrazumeva održavanje i upravljanje objektima!

Naš cilj je da klijente rasteretimo razmišljanja oko bezbednosti ili higijene u objektima, nudimo kompletne integrisane usluge koje se međusobno podržavaju sa idejom rešavanja potreba u vezi održavanja i upravljanja istih!

Klijent angažovanjem Super Glass doo dobija fokus na svoju delatnost i samim tim bolji učinak u sopstvenoj branši!

profesionalno obezbedjenje

firma za obezbedjenje SUPER GLASS

šta je važno
znati o nama

Naša firma ima jasno definisane procedure za hitne situacije, a naše osoblje je obučeno da brzo i efikasno reaguje u slučaju vanrednih događaja. Takođe, održavamo blisku saradnju sa lokalnim organima vlasti kako bismo osigurali brzu i koordinisanu reakciju u svakoj situaciji

Naša firma pristupa svakom zadatku sa maksimalnom ozbiljnošću i koristi najnoviju tehnologiju i strategije kako bi obezbedila neprekidnu zaštitu klijenata i njihove imovine, prilagođavajući se specifičnim potrebama i zahtevima svakog klijenta.

Naša firma pažljivo bira i obučava osoblje koje poseduje relevantne veštine i iskustvo, te redovno sprovodimo nadzor i osiguravamo da su naši zaposleni u skladu sa najvišim profesionalnim standardima.

Šta nudimo?

Usluge iz oblasti obezbeđenja i zaštite

Profesionalan odnos prema poslu

Nudimo profesionalnost u svakom koraku

Kvalitetan kadar

Angažujemo kvalitetan kadar za sigurnost

Višedecenijsko iskustvo stečeno u zemlji i inostranstvu

Iskustvo bez granica, lokalno i globalno

Upotreba nove tehnologije I savremene opreme

Koristimo naprednu tehnologiju i opremu

Fleksibilnost u poslovanju sa klijentima

Pružamo fleksibilnost u saradnji s klijentima

Idealan srazmer cene i kvaliteta usluga

Povoljna cena uz vrhunski kvalitet usluga