Obezbeđenje javnih skupova, sportskih događaja i manifestacija zahteva angažovanje većeg broja naših izvršilaca koji su prošli teorijsku i praktičnu obuku za ovaj vid obezbeđenja.

Naše stručno osoblje pre početka manifestacije sačinjava plan obezbeđenja i dostavlja isti nadležnoj policijskoj upravi zajedno sa prijavom organizatora skupa. Svaki plan obezbeđenja sadrži broj i raspored angažovanih izvršilaca, podatke o licu odgovornog za rukovođenje redarskom službom za vreme trajanja manifestacije i sredstva komunikacije sa njim.

Naši zaposleni koji obavljaju poslove tokom održavanja manifestacija postupaju u skladu sa zakonom i propisima o sprečavanju nasilja na manifestacijama svih sadržaja.

Takođe naše obezbeđenje može po vašim zahtevima da obavlja i druge prateće poslove kao što je prodaja ulaznica, čuvanje opreme pre i posle završetka manifestacije i slično.

primi sui motori con e-max

Kontaktirajte nas

 mapBulevar Zorana Đinđića 35/14, Beograd

map+381 11 269-32-59

map+381 63 639-399

Pratite nas